Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra RaspberryPi.dk. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og RaspberryPi.dk.

Dokumentation og vejledning
Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra RaspberryPi.dk. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra RaspberryPi.dk anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Post Danmark, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og RaspberryPi.dk.
Dette betyder, at varene sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark vil derfor normalt ske indenfor 3 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Risikoen for varene
Risikoen for varer bestilt i vor WEBSHOP overgår til køber, når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side. Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. fortrydelsesret skal returneres i original emballage. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra RaspberryPi.dk skal påberåbes inden 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive, og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til RaspberryPi.dk. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. Hvis varen skal returneres til RaspberryPi.dk, skal du selv afholde de omkostninger, der er forbundet med dette. For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, RaspberryPi.dk har stillet dig i udsigt. Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for RaspberryPi.dk.

Fortrydelsesret
RaspberryPi.dk yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal RaspberryPi.dk underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for den emballage og de infoskilte, der er på varen. Herunder indgår også forsvarlig forsendelse (Raspberry Pi mini-computer sendes ikke forsvarligt i kuvert som almindelig brevforsendelse!). Returneres varen ikke i væsentlig samme stand og mængde samt med original emballage, vil køber skulle betale værdiforringelsen af varerne. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på den angivne adresse. Hvis du fortryder dit køb, tilbagebetales hele det beløb, som du har betalt.

Oplysningspligt
Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt efterfølgende at tilgå kontrakten via vores website. Hvis du ønsker at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: info@raspberrypi.dk.

Pris og betaling
På RaspberryPi.dk har du mulighed for at betale med kreditkort. Alle priser i RaspberryPi.dk på web-adressen http://raspberrypi.dk/webshop er inkl. moms, men ekskl. porto/fragt. Alle priser er desuden opgivet i Danske Kroner, DKK.